Cuộc thi viết bài về Hải Quan Việt Nam nhân 70 năm thành lập

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015


I - Mục đích, yêu cầu
- Qua chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức Hải quan đã xây dựng, hun đúc, phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Hải quan Việt Nam. Hải quan Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu to lớn, góp phần xứng đáng sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Việc tổ chức cuộc thi "Viết bài về Hải quan Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển" nhằm làm sáng tỏ thêm những mốc son trong chặng đường lịch sử, khẳng định vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hải quan Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khắc ghi lại những kỷ niệm, sự kiện của ngành Hải quan mà chúng ta cần lưu giữ và phát huy trong chặng đường phát triển sắp tới.
- Cuộc thi "Viết bài về Hải quan Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển" nhằm ghi lại những sự kiện lịch sử, sự việc, những con người, những câu chuyện, làm sống động thêm những trang sử hào hùng, vẻ vang suốt chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Hải quan Việt Nam. Đồng thời cũng ghi lại những cảm nghĩ, hồi ức xúc động của các nhân vật nổi bật, tiêu biểu đã trở thành kỷ niệm sâu sắc, bài học kinh nghiệm quý báu, rất đáng trân trọng của thế hệ đi trước. Qua đó giáo dục truyền thống tốt đẹp của Hải quan Việt Nam với thế hệ kế tục sự nghiệp của cha anh. Cảm nghĩ về quá trình cải cách, hiện đại hóa Hải quan đã và đang thực hiện, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công công nghiệp hóa- hiện đại hóa đến năm 2020.
- Thông qua Cuộc thi, tập hợp được nguồn tài liệu quý giá nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng truyền thống lịch sử của ngành Hải quan nhân dịp 70 năm thành lập ngành Hải quan Việt Nam (10/9/1945 – 10/9/2015). Các tác phẩm xuất sắc đoạt giải sẽ được tập hợp xuất bản thành sách nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quan Việt Nam.
II- Đối tượng dự thi
- Công dân Việt Nam, có tác phẩm dự thi phù hợp thể lệ cuộc thi.
- Đối với các đơn vị trong ngành Hải quan: khuyến khích, vận động cán bộ công chức tham gia cuộc thi. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố yêu cầu mỗi đơn vị có ít nhất 10 tác phẩm dự thi; các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục mỗi đơn vị
yêu cầu có ít nhất 5 tác phẩm dự thi.
III- Nội dung dự thi
1- Những sự kiện lịch sử, câu chuyện, ký ức sâu sắc, sự việc đặc sắc đã xảy ra trong 70 năm qua về ngành Hải quan; hoặc có liên quan tác động, ảnh hưởng lớn đến ngành Hải quan.
2- Những hoạt động hải quan tiêu biểu có tính chất bước ngoặc lịch sử trong suốt 70 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành của ngành Hải quan.
3- Những thành tựu và đóng góp của ngành Hải quan, của các tập thể và cá nhân trong ngành phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt là những cải cách, đổi mới hiện đại hóa hoạt động của ngành Hải quan.
4- Kinh nghiệm hay, bài học quý được đúc rút trong các mặt công tác qua 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Hải quan.
5- Những cảm nghĩ, đề xuất, sáng kiến… tiếp tục xây dựng Hải quan Việt Nam phát triển vững mạnh, đóng góp sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
6- Những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương hy sinh, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Hải quan.
IV- Tác phẩm dự thi
- Tác phẩm dự thi được viết theo thể loại văn xuôi, câu chuyện, ký sự, tản văn,…(gọi chung là tác phẩm). Khuyến khích các tác phẩm trình bày đẹp, công phu kèm tư liệu và ảnh minh họa.
- Ngôn ngữ sử dụng của tác phẩm dự thi là tiếng Việt.
- Tác phẩm dự thi là bài hoặc chùm bài của một hoặc đồng tác giả.
- Tác phẩm dự thi chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác; chưa đăng tải trên các ấn phẩm báo chí.
- Ban tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm gửi dự thi phù hợp đăng tải trên các ấn phẩm báo chí của ngành Hải quan.
V- Cách thức gửi tác phẩm dự thi
- Một người có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi.
- Có thể gửi trực tiếp (bản in) về Ban tổ chức thông qua đường bưu điện hoặc bản mềm qua hộp thư email.
- Tác phẩm dự thi không quá 5.000 từ, viết tay hoặc đánh máy.
- Tác phẩm dự thi phải ghi rõ:
+ Tác phẩm tham gia cuộc thi "Viết bài về Hải quan Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển".
+ Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử-email (nếu có) của tác giả dự thi để tiện liên lạc.
VI- Thời hạn và địa chỉ gửi tác phẩm dự thi
- Thời gian phát động cuộc thi và nhận bài: 4 tháng (từ 1/1/2015 đến hết 30/4/2015).
- Thời gian chấm thi (gồm sơ khảo và chung khảo), tổng kết cuộc thi: tháng 5 và tháng 6-2014.
- Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi: Báo Hải quan, Trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
- Cán bộ tiếp nhận: Bà Bùi Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn, Báo Hải quan; điện thoại: 04.39.440.833, máy lẻ 8040; điện thoại di động: 0912052802; email: kimoanhbhq@gmail.com.
VII-Tiêu chí đánh giá, xếp hạng các tác phẩm được giải
Ban Giám khảo cuộc thi sẽ tổ chức 2 vòng sơ khảo và chung khảo để chọn và trao giải thưởng cho các tác phẩm có nội dung hay, tác dụng tốt đối với ngành Hải quan và xã hội. Các tác phẩm dự thi được tuyển chọn và trao giải trên các tiêu chí sau:
1. Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành Hải quan.
2. Là những câu chuyện, kỷ niệm sâu sắc, xúc động, là những con người có thật để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc.
3. Đúc rút ra những bài học, kinh nghiệm quý báu gắn với mốc son lịch sử có tác động tích cực đến xây dựng và phát triển Hải quan Việt Nam.
4. Có tính lịch sử, tính thời sự, tính giáo dục cao.
5. Có ảnh hưởng rộng lớn và sức sống lâu dài.
6. Văn phong mạch lạc, trong sáng, dễ hiểu.
VIII- Cơ cấu giải thưởng
- 01 giải Đặc biệt trị giá: 10.000.000 đồng/giải
- 03 giải A trị giá: 6.000.000 đồng/giải
- 06 giải B trị giá: 4.000.000 đồng/giải
- 10 giải C trị giá: 3.000.000 đồng /giải
- 20 giải Khuyến khích trị giá: 2.000.000 đồng/giải
- 05 giải tập thể trị giá: 10.000.000 đồng/giải (dành cho tập thể có số lượng tác phẩm dự thi nhiều và có ít nhất 01 tác phẩm được giải C trở lên).
Ngoài các giải thưởng trên, các tác phẩm dự thi sẽ được tuyển chọn để đăng trên Báo Hải quan được hưởng chế độ nhuận bút hiện hành. Các tác phẩm xuất sắc đoạt giải sẽ được tập hợp xuất bản thành sách nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quan Việt Nam.
Công bố kết quả và trao giải vào dịp Sơ kết công tác 6 tháng toàn ngành và tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến Hải quan Việt Nam (tháng 7/2015).

 
Tổng hợp các cuộc thi viết truyện © 2016 | Created by CUỘC THI VIẾT