Cuộc thi sáng tác thơ tuyên truyền phòng chống ma túy

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015


THỂ LỆ DỰ THI: thể loại thơ
- Mỗi tác giả có thể gửi từ một đến năm tác phẩm dự thi. Tác phẩm dự thi đánh máy và in trên khổ giấy A4. Độ dài của tác phẩm không quá 50 câu cho một bài dự thi. Chấp nhận dạng chùm thơ (từ 3 đến 5 bài) với nội dung có liên quan với nhau thành một nhóm tác phẩm của cùng một tác giả.
- Bài dự thi đánh máy rõ ràng trên khổ giấy A4, độ dài của tác phẩm không quá 15 trang đánh máy. Một tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi.
- Tất cả các tác phẩm dự thi không trả lại tác giả.
- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về sự mất mát, hư hỏng, thất lạc trong quá trình vận chuyển tác phẩm dự thi qua bưu điện.
Tác phẩm dự thi cần ghi rõ:
+ Họ và tên của tác giả.
+ Nghề nghiệp (nếu có).
+ Địa chỉ liên hệ: Ghi rõ địa chỉ gửi thư và số điện thoại liên hệ.
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
- Giải A: 01 giải trị giá 8.000.000đ (Tám triệu đồng).
- Giải B: 05 giải trị giá mỗi giải 5.000.000đ (Năm triệu đồng).
- Giải C: 08 giải trị giá mỗi giải 3.000.000đ (Ba triệu đồng).
- Giải khuyến khích: 20 giải, trị giá mỗi giải 1.000.000đ (Một triệu đồng)
Kèm theo giấy chứng nhận của Ban tổ chức.
. Thời hạn và nơi nhận tác phẩm dự thi.
- Nhận tác phẩm dự thi từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 02 tháng 5 năm 2015 (tác giả ở xã căn cứ theo dấu bưu điện nơi gửi). Bên ngoài phong bì gửi tác phẩm dự thi ghi rõ: Bài dự thi sáng tác Thơ chủ đề phòng, chống ma túy.
- Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:
Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Chi tiết liên hệ: Bà Lê Thúy Ngà, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điện thoại: 04.9438231 máy lẻ 179, di động: 0987.988.908.
Bản mềm gửi về địa chỉ hộp thư: lethuynga1202@gmail.com.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vào tháng 6/2015.
http://vannghedanang.org.vn/…/cuoc-thi-sang-tac-tho-tuyen-t…

 
Tổng hợp các cuộc thi viết truyện © 2016 | Created by CUỘC THI VIẾT