Hachibooks nhận bản thảo truyện ngắn

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015Chủ đề: Tình đầu là tình để nhớ
Giới hạn số từ: 3000 - 5000 từ
Không giới hạn số lượng bài gửi của một email.
Gửi bài về: hachibooks@gmail.com theo mẫu sau:
- Họ tên:
- Bút danh:
- Ngày tháng năm sinh:
- Link facebook:
- Số điện thoại:
Thời gian gửi bài: 11/04/2015 - 31/05/2015

 
Tổng hợp các cuộc thi viết truyện © 2016 | Created by CUỘC THI VIẾT