CUỘC THI VIẾT “GƯƠNG SÁNG TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG”

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015


I. MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THI
1. Mục đích của cuộc thi
- Biểu dương, tôn vinh những gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; lên án, phê phán các hành vi tham nhũng;
- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng;
- Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng.
2. Đối tượng tham gia dự thi
- Tác giả có tác phẩm báo chí đã đăng tải trên báo chí và phù hợp với mục đích và tiêu chí đánh giá của cuộc thi;
- Các cơ quan báo chí trung ương, địa phương trên toàn quốc.

II. TÁC PHẨM DỰ THI
1. Quy định tác phẩm dự thi:
- Tác phẩm dự thi là tác phẩm báo chí; đã được đăng, phát hành theo loại hình báo in hoặc báo điện tử trong khoảng thời gian từ 01/01/2011 đến 30/4/2016;
- Tác phẩm dự thi phải đúng chủ đề, nội dung theo quy định;
- Tác phẩm dự thi phải có nội dung trung thực, thông tin pháp luật chính xác;
- Tác phẩm dự thi chưa đạt giải trong các cuộc thi báo chí khác;
- Mỗi tác phẩm phải gửi kèm theo 01 Phiếu đăng ký tham dự (theo mẫu gửi kèm) và sơ yếu lý lịch rút gọn của tác giả có tác phẩm dự giải (trong đó liệt kê số lượng và tên các tác phẩm báo chí của tác giả dự thi).
- Trường hợp tác phẩm được đăng trên các báo in, báo điện tử khác nhau, tại các thời điểm khác nhau thì tác phẩm được chọn dự giải là của cơ quan báo chí đăng tác phẩm đó đầu tiên.
2. Số lượng tác phẩm dự thi:
- Mỗi cơ quan báo chí lựa chọn và gửi từ 01 - 02 tác phẩm báo chí để tham dự cuộc thi.
- Mỗi tác giả được gửi dự thi nhiều nhất 2 tác phẩm báo chí.
3. Tiêu chí đánh giá tác phẩm dự thi:
- Về nội dung:
+ Tác phẩm dự thi phải đúng chủ đề, nội dung;
+ Nội dung thông tin đưa trong tác phẩm phải chính xác;
+ Có tác dụng tuyên truyền và ý nghĩa giáo dục cao;
+ Đối tượng và phạm vi ảnh hưởng sâu, rộng.
- Về hình thức:
+ Tác phẩm dự thi được đăng tải trên thể loại báo chí phù hợp;
+ Ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu; Nội dung giàu tính nhân văn;
+ Trình bày đẹp, rõ ràng.

III. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM DỰ THI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN BÁO CHÍ VÀ TÁC GIẢ THAM DỰ CUỘC THI
1. Quy định sử dụng tác phẩm dự thi:
- Ban Tổ chức được quyền sử dụng nội dung tác phẩm dự thi/ hình ảnh (nếu có) để phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
2. Trách nhiệm của cơ quan báo chí và tác giả:
- Tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về báo chí, pháp luật khác có liên quan và Thể lệ của cuộc thi;
- Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

IV. BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO
- Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức cuộc thi do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức cuộc thi trên toàn quốc.
- Ban Giám khảo do Trưởng Ban tổ chức cuộc thi quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức chấm thi. Thành viên Ban Giám khảo là đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Nhà báo Việt Nam.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Đối với tác giả:
- 01 Giải nhất
- 02 Giải nhì
- 03 Giải ba
- 15 Giải khuyến khích
- 05 Giải phụ
Giá trị giải thưởng Ban Tổ chức sẽ công bố trong Quyết định trao giải thưởng cuộc thi viết “Gương sáng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng” trên báo chí; Cơ cấu giải thưởng trên có thể thay đổi dựa theo kết quả, chất lượng tác phẩm dự thi. Quyết định của Trưởng Ban chỉ đạo là quyết định cuối cùng.
2. Đối với cơ quan báo chí có tác phẩm được giải:
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen và quà lưu niệm.

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC, CÁCH THỨC GỬI TÁC PHẨM DỰ THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI
1. Thời gian tổ chức phát động, gửi nhận bài dự thi, tổng kết:
- Thời gian phát động cuộc thi: 09h00 ngày 18/12/2015 tại Bộ Thông tin và Truyền thông
- Thời gian gửi nhận bài dự thi: từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/4/2016 (Đối với các tác phẩm gửi qua đường bưu điện chuyển phát tại địa chỉ Ban Tổ chức quy định, thời hạn nhận tính theo dấu bưu điện).
- Thời gian chấm thi:
+ Vòng sơ kết dự kiến: tháng 7/2016
+ Vòng chung kết dự kiến: tháng 8/2016
- Thời gian công bố và trao giải dự kiến: tháng 10/2016
2. Cách thức gửi tác phẩm dự thi:
- Đối với các tác phẩm đăng trên báo in: gửi tờ báo đã đăng (hoặc bản copy có ghi rõ thời gian đăng bài và có dấu treo xác nhận của cơ quan báo chí) và file kèm theo tới địa chỉ và email của Ban Tổ chức;
- Đối với các tác phẩm đăng trên báo điện tử: in ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, thời gian (có dấu xác nhận của cơ quan báo chí), đường link và file kèm theo tới địa chỉ và email của Ban Tổ chức;
- Các tác phẩm dự thi phải có xác nhận của tác giả và cơ quan báo chí đã đăng tác phẩm;
- Ngoài phong bì (đối với gửi bản cứng) và tiêu đề thư điện tử (đối với file mềm) gửi tới Ban Tổ chức ghi rõ: Tham dự cuộc thi viết “Gương sáng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng” trên báo chí;
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về thất lạc hoặc hư hỏng do quá trình vận chuyển và không đúng thời gian quy định.
3. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:
Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông) - 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: 0439449783, Fax: 0439449784;
Liên hệ chi tiết: Bà Đào Thị Thanh – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông – Tel: 0912.026.089; Email: thanhcentics@gmail.com.
4. Thể lệ và kết quả cuộc thi được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (mic.gov.vn); Bộ Tư pháp (moj.gov.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

 
Tổng hợp các cuộc thi viết truyện © 2016 | Created by CUỘC THI VIẾT